Sharp Jobb

Jobb

Vi søker ikke bare å utvide foretaket volummessig. Snarere er vi dedikert til bruk av vår unike, nyskapende teknologi for å bidra til å kunne gi mennesker over hele verden kultur, fordeler og velferd. Hensikten med selskapet vårt er å utvikle oss sammen med våre ansatte, og oppmuntre og hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial og forbedre sin levestandard.

Vår fremtidige velstand er direkte knyttet til velstanden til våre kunder, forhandlere og aksjonærer ... det gjelder hele Sharp-familien.

Vi har et variert utvalg av spennende stillinger som du kan utmerke deg i, enten det er som en del av en av våre støtteteam eller i en mer spesialisert eller ledende rolle. Hvis du har ambisjoner og ønsker å være en del av vår lyse fremtid ønsker vi å høre fra deg.

Sharp er forpliktet til å fremme rettferdighet og eliminere diskriminering fra rekrutterings- og utvelgelsesprosesser. Vi vil sikre at ingen arbeidssøker eller arbeidstaker mottar mindre gunstig behandling, enten direkte eller indirekte, på bakgrunn av alder, rase, funksjonshemming, kjønn, ekteskapelig status, religion, tro eller seksuell legning.

Det er bare étt Sharp.
Det er bare én av deg.
Be Original.
Om oss
Ledige stillinger
Kontakt oss